Trygghetstelefon

En trygghetstelefon är en apparat som automatiskt kopplar upp sig till hemservicen i Finström då abonnenten trycker på en alarmknapp. Hemservicepersonalen och abonnenten kan tala med varandra utan att abonnenten är vid telefonen eftersom basstationen fungerar som en högtalare.

Vid en situation då hjälp behövs trycker man på alarmknappen för att ringa upp hemservicen och personalen där svarar. Beroende på hur ni på förhand beslutat kontaktas även anhöriga. Hemservicepersonalen rycker ut och hjälper. Vid behov skickas även ambulans.

Installationen av telefonen bekostas av kommunen. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där hemservicepersonalen hittar din nyckel. Kostnaden för trygghetstelefonen är en månadsavgift som kunden betalar till Ålands telefon.

Installation av trygghetstelefon beviljas enligt prövning.

Ring äldreomsorgsledaren för mera information.