Social service

Finströms kommun erbjuder dig som är i behov av äldreomsorg olika former av hjälp och stöd enligt gällande socialvårdslagstiftning. Hit hör t.ex. hemservice och olika stödtjänster, matservice, bad och tvättservice samt trygghetstelefon.

Socialvården på Åland samlas från och med 1 januari 2021 under ett och samma tak vilket betyder att kommunernas socialkanslier förs över till kommunernas socialtjänst och blir KST. Mer information hittar du i menyn här till höger eller på www.kst.ax