Ansökan om barnomsorg

Ansökningstiden för barnomsorg är fyra månader. Om behovet av barnomsorg uppstår akut är ansökningstiden två veckor. Ansökan om barnomsorg kan göras när som helst under året.

Under våren ordnas en samlad ansökningsperiod för att fördela platser till hösten.

Ansökningsblankett finns att hämta vid daghemmen, gruppfamiljedaghemmet och vid kommungården. Det går även bra att skriva ut en blankett från hemsidan under rubriken blanketter.

Då man ansöker om barnomsorg kan man önska att  få omsorgen vid något speciellt daghem eller vid gruppfamiljedaghemmet. Det är inte alltid möjligt att erhålla plats enligt önskemål p.g.a. platsbegränsning, men man kan alltid kvarstå i kö till önskad plats.