Ansökan om barnomsorg

Ansökningstiden för barnomsorg är fyra månader. Om behovet av barnomsorg uppstår akut är ansökningstiden två veckor. Ansökan om barnomsorg kan göras när som helst under året.

Under våren ordnas en samlad ansökningsperiod för att fördela platser till hösten.

Vi ser gärna att du lämnar in ansökan elektroniskt via vår e-tjänst som du hittar under blanketter eller här intill. Blanketten går även att skriva ut i pdf.
Ansökningsblankett finns även att hämta vid daghemmen, gruppfamiljedaghemmet och vid kommungården. 

Då man ansöker om barnomsorg kan man önska att  få omsorgen vid något speciellt daghem. Det är inte alltid möjligt att erhålla plats enligt önskemål p.g.a. platsbegränsning, men man kan alltid kvarstå i kö till önskad plats.

Utskriven blankett lämnas till:
Finströms kommun
Skolvägen 2
22410 Godby