Arealstöd

Stödansökan 2023

Det är viktigt att du anger uppgifterna korrekt redan när du ansöker om stöd trots att ansökan blir mer flexibel i år. Viktigt även att jordbruksskiftenas gränser är så korrekt inritade som möjligt. Efter avslutad stödansökan 15.6 fram till hösten (preliminärt 2.10) kan du på eget initiativ eller utifrån en uppgiftsbegäran från myndigheten utan konsekvenser ändra eller korrigera dina uppgifter ss. växt eller åtgärd i Viputjänsten. Observera att det fortfarande görs övervakning på plats och att en övervakning avbryter möjligheten att göra ändringar i ansökan eller annullera stöd.

Här hittas information om åkerstödansökan.

Här hittas Ansökningsguiden om åkerstöd 2023.

Villkorlighet omfattar krav som alla som söker något jordbruksstöd måste följa. Kraven har utökats varför det är mycket viktigt att man bekantar sig med dem. Eftersom villkorligheten är omfattande är det omöjlig att närmare gå in på alla kraven och därför uppmanas var och en att bekanta sig med Villkorlighetsguiden.
Här hittas villkorlighetsguiden.