Arealstöd

 

Anmälan om december månads lagringsvolymer för trädgårdsprodukter

Lagervolymerna trädgårdsprodukter för december anmäls elektroniskt i Viputjänsten senast 31.1.2023. 
Används pappersblankett är det blankett 228B som gäller och som inlämnas till statens ämbetsverk på Åland senast  den 31.1.2023.

Här hittas anmälningsblankett 228B