Invånarnämnden

Invånarnämndens ledamöter 2020-2023

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Christian Rögård Janne Sundin
Vice ordförande Håkan Lundberg Björn Blomqvist
  Bodil Rådland Madeleine Lindblom
  Erica Ponthin Carola Boman
  Rolf Karlsson Elof Johns
  Camilla Bergendahl Malin Rajalin
  Fia Hellsten Aerzoo Naely

 

Invånarnämnden ansvarar för:

Skolväsende

Förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan, leda och utveckla skolväsendet i kommunen samt de särskilda uppgifter som ankommer på skolnämnden enligt Grundskolelag för landskapet Åland. Förvaltningen och övervakningen av högstadiet handhas dock av Norra Ålands högstadiedistrikt.

Kultur och fritid

Uppgifter som ankommer kommunen enligt bestämmelserna i LL om allmänna bibliotek. Kulturverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på kulturnämnden enligt LL om kulturell verksamhet. Frågor rörande ungdomsarbete och ungdomsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på ungdomsnämnden enligt LL om ungdomsarbete. Frågor rörande idrottsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på idrottsnämnden enligt Idrottslag för landskapet Åland.

Övrigt som ingår i Invånarnämndens ansvar:

  • De uppgifter som ankommer kommunen enligt landskapslag om främjande av integration
  • Utveckling av kommunens personalpolitik
  • Utveckling av kommunens service och serviceformer
  • Centralköket och dess verksamhet
  • Uppgifter som rör kommunens information och marknadsföring