Invånarnämnden

Invånarnämndens ledamöter 2024-2027

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Lene-Maj Johansson Melina Jansson
Vice ordförande 2024-2025 Fredrik Andersson Solveig Gestberg
Vice ordförande 2026-2027 Axel Gripenberg Carola Wikström-Nordberg
  Madeleine Lindblom Leif Karlsson
  Anna Hedenberg Susanne Andersson
  Kristian Granberg Simon Björklund
  Linda Dahlblom Freddie Forsman

 

 

Invånarnämnden ansvarar för:

 

Skolväsende

 

Förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan, leda och utveckla skolväsendet i kommunen samt de särskilda uppgifter som ankommer på skolnämnden enligt Grundskolelag för landskapet Åland. Förvaltningen och övervakningen av högstadiet handhas dock av Norra Ålands högstadiedistrikt.

 

Kultur och fritid

 

Uppgifter som ankommer kommunen enligt bestämmelserna i LL om allmänna bibliotek. Kulturverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på kulturnämnden enligt LL om kulturell verksamhet. Frågor rörande ungdomsarbete och ungdomsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på ungdomsnämnden enligt LL om ungdomsarbete. Frågor rörande idrottsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på idrottsnämnden enligt Idrottslag för landskapet Åland.

 

Övrigt som ingår i Invånarnämndens ansvar:

 

  • De uppgifter som ankommer kommunen enligt landskapslag om främjande av integration
  • Utveckling av kommunens personalpolitik
  • Utveckling av kommunens service och serviceformer
  • Centralköket och dess verksamhet
  • Uppgifter som rör kommunens information och marknadsföring