Slamtömning

När en fastighet har en enskild avloppsanläggning med slamavskiljare ansluten till sig behöver detta slam tömmas regelbundet och omhändertas korrekt i enlighet med avfallslagstiftningen.

I Finströms kommun finns ingen centralt upphandlad slamtransport utan det sköts via den privata marknaden. Detta innebär att du som fastighetsinnehavare måste själv boka tömningen av slamtanken.

Tömningsintervallen anges i det enskilda avloppstillståndet. Om ni är fler än två personer med en modern avloppsanläggning så behöver den tömmas årligen. Om ni har en sommarstuga eller har en överdimensionerad anläggning så kan tömning vartannat år vara ok.

Slamtömmarna kommer behöva viss grundläggande information av er:

  • Namn, fastighetsadress och faktureringsadress om den inte är samma
  • Fastighetsbeteckning (kan ni enkelt se i t.ex. kartplatsen.fi)
  • Bostadstyp (Bostadshus, fritidshus, eller övrig byggnad)
  • Vilken typ av anläggning (Sluten tank, 3-kammarbrunn eller minireningsverk)
  • Hur stor volym tanken har

Slamtransportörerna kommer sedan att rapportera dessa tömningar till kommunen för att kommunen ska kunna kontrollera att villkoren för de enskilda avloppsanläggningarna uppfylls.

Läs mer - Slamtransportörer

Här ser ni en lista på aktiva slamtransportörer inom kommunen:

Avloppsexperten - +358 18 32620, www.avloppsexperten.ax

Lindholms Slamservice - +358 18 43890

Om flera entreprenörer vill synas här så kan ni kontakta kommunen på byggnadskontoret@finstrom.ax

Läs mer - Slamtömning

Läs mer - Avlopp

Övrig information om enskilda avlopp

Avloppsguiden

Var ska avloppet ligga?