Försäkringsskydd

Försäkringsskydd

LFÖPL-pensionsförsäkring

LFÖPL är arbetspensionsförsäkringen för jordbrukare och skogsägare samt deras familjemedlemmar. Försäkringen är obligatorisk för de flesta lantbruksföretagare. En företagare som inte hör till den obligatoriska försäkringen kan teckna försäkringen frivilligt.

 

OFLA-olycksfallsförsäkring

En lantbruksföretagare som har en obligatorisk LFÖPL-pensionsförsäkring får automatiskt en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Lantbruksföretagare som inte är obligatoriskt försäkrade men ändå regelbundet utför lantbruksföretagararbete kan teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring.OFLA-försäkringen ersätter olycksfall och yrkessjukdomar i lantbruksföretagararbetet.

 

LPA-sjukdagpenning

Som LFÖPL-försäkrad kan du få LPA-sjukdagpenning om du blir sjuk. Den betalas räknat från den fjärde dagen efter insjuknandedagen, som är den dag då läkaren konstaterade behovet av sjukledigt. Den första sjukdagen är den dag läkaren skriver sjukintyg. LPA-sjukdagpenningen betalas högst till slutet av självrisktiden i sjukförsäkringen.
 

Här hittar du mer information om pensions- och olycksfallsförsäkringar.