Källbo skola

Källbo skola i Godby är en skola för åk 1–6. I skolan finns totalt 198 elever fördelade i tretton klasser.

I skolbyggnaden finns också Finströms bibliotek. Källbo skola invigdes 2005.

Du hittar skolan på Godbyvägen 1416.

Arbetsplan

Källbo skolas arbetsplan för läsåret hittar du under Bilagor.

Elevråd

Varje år väljs en elev och en suppleant från åk 2-6 till ett elevråd. Elevrådsrepresentanterna har ett klassmöte med sin klass före elevrådsmötet och om det på dessa möten kommer upp något som berör hela skolan tar vi upp det på elevrådsmötet.  Elevrådet sammanstrålar ca. 1 gång per månad.

Elevrådsrepresentanten informerar även klassen om sådant bestämts i elevrådet.