Plogning av privata vägar och infarter

Plogning av privata infarter är inte upphandlad inom kommunen, utan man behöver ta kontakt med privata entreprenörer.

Entreprenörer som ställer sig till förfogande kan meddela kommunen på kommunaltekniska@finstrom.ax för att publiceras i kommunens infoblad och här på hemsidan.

Entreprenör Kontaktuppgifter Område
Henrik Gustafsson 0457 524 3947 Grelsby-Bastö-Pålsböle-Vandö
Bo-Erik Sandell 04573134452 Åttböle, Markusböle, Strömsvik och Rågetsböle
Albin Andersson 0457 345 1262 Norra Finström (har från och med 28:e november inte möjlighet att ta emot fler uppdrag)
William Johansson 0405730706 Emkarby-Bjärström-Bamböle

Gällande området Godby - Ämnäs har inte någon entreprenör anmält sig frivilligt, därför är det på fastighetsägarna att ordna plogning själva. 

Finns det någon entreprenör som vill ställa upp att ploga Godby - Ämnäs kan ni kontakta kommunen på 018-43150 eller kommunaltekniska@finstrom.ax