Meröppet

Meröppet för dig som klarar dina biblioteksärenden själv

Det meröppna biblioteket innebär helt enkelt att du kan få mer tillgång till biblioteket.
Du kommer in i biblioteket alla dagar kl 9.00-21.00 genom att logga in med ditt bibliotekskort och en pinkod.

Under meröppettiderna kan du:

 • Låna och återlämna
 • Hämta reservationer
 • Använda datorerna och skriva ut
 • Kopiera
 • Använda bibliotekets lokaler för att t ex studera eller läsa tidningar

För att använda tjänsten måste du registrera dig som meröppetbesökare.

För att registrera dig krävs att du är 18 år. Inloggningen är personlig och får inte lånas ut till någon annan. Barn under 18 år får endast utnyttja meröppettiderna i sällskap av målsman.
Personalen visar under de bemannade öppettiderna användarna hur det  meröppna biblioteket fungerar.
Det meröppna biblioteket är till för dig som klarar dig själv i biblioteket. Behöver du hjälp med något är du välkommen att besöka biblioteket under ordinarie öppettider.

Regler för dig som använder meröppet

Ordningsreglerna gör biblioteket till en plats där vi alla kan trivas, oavsett om vi kommer hit för avkoppling, studier, boklån eller annat. Om man bryter mot reglerna kan man tillfälligt bli av med rätten att använda meröppet.

 • Lämna biblioteket i det skick du önskar finna det
 • Se till att dörren går i lås vid in- och utgång
 • Släpp inte in obehöriga personer, du är ansvarig för personer i ditt sällskap
 • Ta inte med  mat eller dryck in i biblioteket
 • Visa hänsyn och respekt mot övriga besökare och anpassa ljudnivån
 • Djur är inte tillåtna inomhus med undantag av assistanshundar
 • Rökning, förtäring av alkohol eller andra droger får inte förekomma i eller i anslutning till biblioteket
 • Bibliotekskortet och pin-koden är personligt och får inte överlåtas
 • Meröppet bygger på att du klarar dina ärenden själv. Vill du ha hjälp av personal är du välkommen under våra bemannade öppettider