Lantbruk

Lantbrukskansliet

Finströms kommun samarbetar tillsammans med norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och Vårdö om gemensam lantbruksförvaltning och även om gemensam lantbruksnämnd. Lantbrukskansliet finns i kommunhuset i Godby, Skolvägen 2, 22 410 Godby. 
Ring gärna innan du planerar att besöka lantbrukskansliet, tel: 431540.

Uppgifter

Till lantbruksförvaltningens huvuduppgifter hör att handha mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.
Lantbrukskansliet förser Statens ämbetsverk på Åland med olika uppgifter och utredningar som krävs för att man skall kunna sköta övervakningen av de ansökta stöden.
Lantbrukssekreteraren utför granskning och värdering av skörde- och hjortdjursskador.

Fakta

Jordbruket utgör en viktig del av  näringslivet i Finström. År 2021 var antalet aktiva jordbrukslägenheter i kommunen 71 stycken och den anmälda stöddugliga odlingsarealen för åkermark uppgick till knappt 3 200 hektar. Vall och spannmål är dominerande odlingssgrödorna och uppgår  till cirka 890 respektive 740 hektar. Fruktodlingsarealen i kommunen uppgår till cirka 235 hektar och arealen för potatis och grönsaker till 110 respektive 50 hektar.

Nötproduktion (tjurar, dikor) bedrivs på 14 gårdar och fårproduktion på 16 gårdar. Mjölkproduktion förekommer endast på en gård.

Publicerad 20.9.2017
Uppdaterad 8.12.2021