Finströms frivilliga brandkår

Finströms Frivilliga brandkår, FFBK, är en kår med ett 30-tal medlemmar och har sin brandstation i Godby. En bil är även stationerad vid Breidablick i Markusböle.

FFBK har cirka 40 larmupdrag per år. Kåren har en väl organiserad ungdomsverksamhet med för tillfället cirka 30 ungdomar.

För mera information om kåren är man välkommen att gå in på FFBKs hemsida.