KST - Kommunernas socialtjänst k.f.

Från och med 1.1.2021 sköter KST service inom bland annat:

Tidigt stöd för barn och familj
Moderskapsunderstöd
Barnskydd
Missbrukarvård
Faderskapserkännanden
Våld i nära relationer
Avtal om vårdnad och umgänge
Handikappservice
Medling i äktenskapsfrågor
Stöd för rörligheten
Utkomststöd
Färdtjänst

Specialomsorg Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.
 

Kontakta KST via info@kst.ax eller på telefon 556 800 (växeln).
Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn