Komposter

Alla behöver ha en fungerande avfallshantering, det gäller även komposten. Finströms kommun har idag inget krav på hushållsnära hämtning av kompost, man har inte heller insamlingspunkter för kompost, utan det är upp till er att se till att ni har en fungerande kompostlösning genom något av följande alternativ:

· Ni har och sköter en egen varmkompost på gården

· Ni är med och samarbetar med en granne om varmkompost på deras gård

· Ni har hämtning av utsorterat kompostavfall från en av soptransportföretagen som kör inom kommunen

· Ni är med och samarbetar med en granne om hämtning av utsorterat kompostavfall från en av soptransportföretagen som kör inom kommunen

I det här formuläret kan ni anmäla er kompostlösning om ni har en sån.

Vanliga frågor om anmälningen

Varför ska komposten anmälas?

Enligt lagen så ska kommunen föra register på aktiva hushållskomposter, alla anmälningar ska sedan uppdateras vart 5:e år, varför de gamla anmälningarna inte längre gäller.

Vad använder kommunerna uppgifterna till?

EU kräver att alla ska redovisa återvinningsgraden av olika avfall, kompostavfall ligger på kommunens bord och vi kontrollerar att vi uppfyller våra mål genom att titta på hur många anmälningar vi får in. Om vi inte får in tillräckligt många anmälningar så behöver vi utreda om vi behöver mer åtgärder.

Kommer kommunen att börja kontrollera komposterna?

Kommunen har ingen avsikt att införa en extra kontrollfunktion för det här. Lika som tidigare agerar vi på anmälningar när komposterna orsakar problem för grannarna.

Hur många kan samarbeta om samma kompostlösning?

Vi rekommenderar inte fler än 5 hushåll, och då måste volymen för komposten också anpassas efter det här.

Behövs en anmälan för kompostering av enbart löv och kvistar?
Nej, det är fritt fram att kompostera det (på egen mark).

Kan jag bygga min egen kompost?

Ja, tänk då på följande, den ska vara konstruerad för utomhusbruk, vara värmeisolerad och vara välventilerad samt så tät att skadedjur inte kan ta sig in i den.

Allmän information om kompostering

Kompostering är återvinning av materialet och uppmuntras av kommunen. Kompostering spar både på miljön och er plånbok!

För de som redan nu funderar på att skaffa eller förnya er kompost är det här bra att veta:

· Samarbeta gärna med grannen med era komposter.

· För att kompostera matrester så måste man anlägga en varmkompost, dvs kompostlådan ska vara isolerad och tät.

· En passlig storlek för en familj brukar vara 200-400l för matrester.

· Kompostera bara organiskt material, dvs sådant som en gång levt eller växt

· Blanda i jord, spån eller torv och lufta samtidigt komposten.

· Återanvänd myllan som blomjord eller dela med er av den till någon i grannskapet som behöver den.

· Kompostera inte invasiva växter eller aska.

· Komposten ska placeras på den egna fastigheten, minst fem meter från tomtgräns.

Här kan ni läsa en artikel från Strömsö om komposter.