Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs för två år i taget och utses av kommunfullmäktige. 

De sju förtroendevalda ledamöterna i kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen, bereder och verkställer fullmäktiges beslut samt ansvarar för kommunens ekonomi.

För att kunna utföra dessa uppgifter har styrelsen anställda tjänstemän till sin hjälp.

  Ordinarie   Ersättare
Ordförande Sven-Anders Danielsson   Håkan Lundberg
viceordförande Cecilia Berndtsson   Anna Hedenberg
andre viceordförande Miina Fagerlund   Daniel Hellsten
  Conny Eklund   Rasmus Schönberg
  Thomas Mattsson   Mats Boman
  Bodil Rådland   Pia Lundén
  Juho-Pekka Savolainen   Jenny Berglund

 

Kommunstyrelsen ansvarar för:

Socialväsende

De uppgifter som enligt Landskapslag (2020:12) om socialvård ansluter sig till verkställigheten av socialvården samt de uppgifter som enligt någon annan lag åligger socialnämnden eller motsvarande organ och som inte är delegerade till tjänstemän. Kommunen ansvarar för äldreomsorg, kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst KST ansvarar för socialvård som inte är äldreomsorg.

Samhällsplanering och teknisk verksamhet

Frågor som rör kommunens funktion inom övergripande samhällsplanering samt frågor som rör tekniska förvaltning, som inte är delegerade till tjänstemän. 

För utförligare beskrivningar av respektive organs ansvarsområden hänvisas till kommunens förvaltningsstadga