Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs för två år i taget och utses av kommunfullmäktige. 

De sju förtroendevalda ledamöterna i kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen, bereder och verkställer fullmäktiges beslut samt ansvarar för kommunens ekonomi.

För att kunna utföra dessa uppgifter har styrelsen anställda tjänstemän till sin hjälp.

  Ordinarie   Ersättare
Ordförande Sven-Anders Danielsson   Håkan Lundberg
viceordförande Cecilia Berndtsson   Anna Hedenberg
andre viceordförande Miina Fagerlund   Daniel Hellsten
  Conny Eklund   Rasmus Schönberg
  Thomas Mattsson   Mats Boman
  Bodil Rådland   Pia Lundén
  Juho-Pekka Savolainen   Jenny Berglund

 

Kommunstyrelsen ansvarar för:

Socialväsende

De uppgifter som enligt Socialvårdslagen (FFS 1982/710) ansluter sig till verkställigheten av socialvården samt de uppgifter som enligt någon annan lag åligger socialnämnden eller motsvarande organ. Verksamhetsområdet inbegriper individ- och familjeomsorg, utkomstskydd, barnomsorg och äldreomsorg.