Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs för två år i taget och utses av kommunfullmäktige. (2020-2021)

De sju förtroendevalda ledamöterna i kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen, bereder och verkställer fullmäktiges beslut samt ansvarar för kommunens ekonomi.

För att kunna utföra dessa uppgifter har styrelsen anställda tjänstemän till sin hjälp.

  Ordinarie   Ersättare
Ordförande Sven-Anders Danielsson c Thomas Mattsson
viceordförande Cecilia Berndtsson lib Anna Hedenberg
andre viceordförande Lene-Maj Johansson c Carola Boman
  Fredrik Andersson lib Jonna Granberg
  Madeleine Lindblom c Rasmus Schönberg
  Leif Karlsson c Gun Carlson
  Per Lycke lib Juho-Pekka Savolainen