Närståendevård

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård avses vård av exempelvis en äldre, handikappad eller en sjuk person i hemmet som ordnas med hjälp av en anhörig eller annan närstående till personen som vårdas. Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som ekonomiskt utgörs av ett arvode. Arvodets storlek är beroende på hur bindande och krävande vården är. Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Närståendevård går i praktiken till så att ett avtal görs upp mellan kommunen och den som vårdar. Närståendevårdaren och vårdtagaren måste vara överens om att man önskar ansöka om närståendevård. I avtalet beslutas bland annat om avlastning och rätt till ledighet. Närståendevårdaren har rätt till minst fem dagars ledighet per månad om man som närståendevårdare varit bunden vid vården dygnet runt eller regelbundet varje dag. Avlastning kan t ex erbjudas på Rosengård eller med hjälp av hemservicen.

Stöd för närståendevård för dig som vårdar någon i hemmet under 65 år, beviljas av socialhandledaren på socialkansliet.

Stöd för närståendevård för dig som vårdar någon i hemmet som är över 65 år, beviljas av äldreomsorgsledaren på Rosengård. 

Publicerad 9.12.2017
Uppdaterad 13.1.2020