Hemservice

I Finströms kommun är målsättningen att alla ska kunna bo kvar i sitt eget hem trots att ett hjälpbehov uppstår. 

Hemservice erbjuds till personer som inte klarar av sina dagliga sysslor självständigt och som har nedsatt funktionsförmåga. Hemservice kan vara t.ex. hjälp med på- och avklädning, hjälp med måltider, hjälp att sköta sin personliga hygien, klädvård och renbäddning, hjälp med toalettbesök och läkemedelshantering.  

Hemservice erbjuder hjälp med handling, social samvaro samt promenader. Personalen ställer även upp som följeslagare vid t.ex. läkarbesök och hemservice kan också erbjudas som ett komplement till närståendevård. 

Behovet av hemservice bedöms från fall till fall. Äldreomsorgsledaren från kommunen gör ett hembesök för att se vad behovet är. Tillsammans gör man upp en klientplan. Anhöriga får gärna vara med på mötet. Klientplanen utgör sedan grunden för hemserviceavgiften. 

 

Stödtjänster

Förutom hemservice kan man få hjälp med stödtjänster som t ex mat- och badservice eller klädvård.

Matservice innebär att du vardagar samt helg kan få en varm måltid som har tillagats på Rosengård hemkörd.

Alla stödtjänster beviljas utgående från omvårdnadsbehov.

Kontakta äldreomsorgsledaren för mer information. Det går också bra att kontakta äldreomsorgsledaren eller ansvariga vårdaren för att få hjälp med kontakt till personer och företag som utför städning i hemmen.

 

Hembesök det år du fyller 75 år

Personal från äldreomsorgen och från ÅHS erbjuder ett hembesök till dig det år du fyller 75 år. Besöket är i förebyggande syfte och kostnadsfritt.

Du får bl.a. information om vilka förmåner som kan sökas och tips om eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen.