Elektronisk ansökan

 

Elektronisk stödansökan

Från och med år 2023 har ansökningsförfarandet beträffande åker- och djurstöden blivit helt elektroniskt och görs numera enbart i Viputjänsten. Pappersblanketterna för ansökan om stöd har i och med det avskaffats.
Elektroniska ansökan har fått mycket god respons för att den är lätt att använda men framför allt att den är till stor nytta. Tack vare den inbyggda funktionen Vipurådgivaren som innehåller en mängd kontroller, har antalet fel i ansökan minimerats jämfört med en ansökan inlämnad på pappersblankett. Vipurådgivaren påpekar om det finns fel och brister i ansökan samt ger ett sammandrag över de sökta arealerna per växtart och över stödbelopp.  I elektroniska ansökans kartfunktion är det dessutom enkelt att rita in jordbruksskiftenas arealer och arealerna kan ses i realtid. Föregående års stöd- och skiftesuppgifter kan enkelt kopieras och sparar därmed  tid.

Inloggningen till Viputjänsten och elektroniska stödansökan sker med bankkoder.

Här loggar du in till Vipujänsten.

Här hittar du information om elektroniska stödansökan.