Elektronisk ansökan

 

Elektronisk stödansökan

Elektroniska ansökan har fått mycket god respons för att den är lätt att använda men framför allt att den är till stor nytta.Tack vare den inbygggda funktionen Vipurådgivaren som innehåller en mängd kontroller, har antalet fel i ansökan minimerats jämfört med en ansökan inlämnad på pappersblankett. Vipurådgivaren påpekar om det finns fel och brister i ansökan samt ger ett sammandrag över de sökta arealerna per växtart och över stödbelopp.  I elektroniska ansökans kartfunktion är det dessutom enkelt att rita in jordbruksskiftenas arealer och arealerna kan ses i realtid. Föregående års stöd- och skiftesuppgifter kan enkelt kopieras och sparar därmed  tid.

Nyregistrering av skiften, sammanslagning eller delning av basskiften måste vara inlämnad till lantbrukskansliet på förhand i god tid för att kunna få de nybildade skiftenas signum klara till dess att man börjar med själva elektroniska ansökan.
Inloggningen till viputjänsten och elektroniska stödansökan sker med bankkoder.

2020 var andelen elektroniska ansökningar inom samarbetskommunerna följande:

  • Vårdö 100 %
  • Geta 95,8 %
  • Saltvik 93,8 %
  • Finström 92,9 %
  • Sund 92,3 %
  •  

Här hittar du information om elektroniska stödansökan.
Den som känner sig osäker på att prova på VIPU-tjänsten och elektroniska stödansökan får gärna kontakta oss på lantbrukskansliet så hjälper vi gärna till med att komma i gång med tjänsten. 

 

Publicerad 14.10.2017
Uppdaterad 10.9.2020