Elektronisk ansökan

 

Elektronisk stödansökan

Elektroniska ansökan har fått mycket god respons för att den är lätt att använda men framför allt att den är till stor nytta. Tack vare den inbyggda funktionen Vipurådgivaren som innehåller en mängd kontroller, har antalet fel i ansökan minimerats jämfört med en ansökan inlämnad på pappersblankett. Vipurådgivaren påpekar om det finns fel och brister i ansökan samt ger ett sammandrag över de sökta arealerna per växtart och över stödbelopp.  I elektroniska ansökans kartfunktion är det dessutom enkelt att rita in jordbruksskiftenas arealer och arealerna kan ses i realtid. Föregående års stöd- och skiftesuppgifter kan enkelt kopieras och sparar därmed  tid.

Nyregistrering av skiften, sammanslagning eller delning av basskiften måste vara inlämnad till lantbrukskansliet på förhand i god tid för att kunna få de nybildade skiftenas signum klara till dess att man börjar med själva elektroniska ansökan.
Inloggningen till Viputjänsten och elektroniska stödansökan sker med bankkoder.
Här loggar du in till Vipujänsten.

2021 var andelen elektroniska ansökningar inom samarbetskommunerna följande:

  • Vårdö 100 %
  • Geta 95,8 %
  • Saltvik 95,7 %
  • Sund 92,6 %
  • Finström 91,7 %

 

Här hittar du information om elektroniska stödansökan.
Den som känner sig osäker på att prova på Viputjänsten och elektroniska stödansökan får gärna kontakta lantbrukskansliet så får du hjälp med att komma i gång med tjänsten.