Momsfri social service

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom eller annan funktionsnedsättning kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll.

Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.

Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster, se lista nedan.

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din funktionsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Inga myndighetsbeslut krävs. Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 50 % av priset på servicen.

Se nedan de godkända företag varifrån du kan köpa servicetjänster.

Godkända företag

De företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster skall anmäla sin verksamhet till den kommun där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll.

Endast behörig myndighet kan ta emot anmälan

Kommunens befogenheter gäller endast kommunens invånare och kommunens område. Ett företag som anmält om privatservice i Finström kan inte lämna privat socialservice i en annan kommun utan att ha lämnat in en motsvarande anmälan till den kommunen som prövats av behörigt organ i avseende på de krav som ställs enligt § 8 L om privat socialservice.

Företag som vill bli godkänd producent skall lämna in en anmälan om mervärdesskattefri privat social service till Finströms kommun, Äldreomsorgschef Jana Andersson, Skolvägen 2, 22410 Godby. Blankett för anmälan hittar ni här på sidan.

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.

 

Företag som är godkända i Finströms kommun är följande:

Feja
Tel: 018 167 90 eller e-post: info@feja.ax

Gladys Dammvippa (städtjänster)
Tel: 0408577817 eller e-post: gladys.dammvippa@gmail.com

Larisas Hemstäd, (städtjänster)
Tel: 0457 344 6877 eller e-post: larisa6304@gmail.com

Skurborstens hushållsnära tjänster
Tel: 040 861 6942 eller e-post: skurborstens@outlook.com

Tant gröns städ, (städtjänster)
Tel: 040 563 7422 eller e-post: tantgronsstad@gmail.com

Fint på Åland (städtjänster)
Tel: 0401 784 070 eller e-post: info@fint.ax

Björkkö (hemservice, stödtjänster)
Tel: 0400 286 383 eller e-post: info@bjorkko.ax

Rent och fint (städtjänster)
Tel: 0405 401 985 eller e-post: rentofint@outlook.com

Stjärn-städ (städtjänster)
Tel: 0408 577 825 eller e-post: stjarnstad@gmail.com

Städ, fönster och trädgård (städ och gårdsarbete)
Tel: 0403 75 0142

Clean Me  (hemstädning)
Tel: 0405 647 775

Hemfixaren (hantverkshjälp, tekniksupport, möbelmontering)
Tel: 0408 24 1212 eller e-post: hemfixarn112@gmail.com

Alandia Security AB (Vakt och bevakningstjänster, trygghetslarm)
Tel: 0457 3455 033 eller e-post: info@alandiasecurity.ax

Folkhälsan (hemtjänst och hemsjukvård)
Tel: 018 527065 eller e-post: monica.backman@folkhalsan.ax

Firma Oscar Andersson (småmanskinservice och gårdskarlstjänster)
Tel: 0457 344 1788 eller e-post: oscar.andersson2404@gmail.com

Axcec (privata öppenvårdstjänster inom socialvården)
Tel: 04573799000 eller e-post: cecilia@axcec.ax

StädAX (Städtjänster)
Tel: 0406800047 eller e-post: info@stad.ax

Listan uppdateras regelbundet.

Information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster