Barnomsorg

Barnomsorgen erbjuder plats vid daghem för barn under skolålder.
Om barn under tre år inte har av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg har familjen möjlighet att ansöka om hemvårdsstöd.

Målsättningen för barnomsorgen är bland annat:

  • att genom god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor
  • att tillsammans med hemmet främja en allsidig utveckling hos barnen
  • att barnen får gynnsamma förutsättningar för en god skolstart

Barnomsorgsverksamheten styrs av två lagar: