VIPU

VIPU-tjänst

VIPU-tjänsten är en nättjänst som Landsbygdsverket tillhandahåller för jordbrukare och via vilken man kostnadsfritt kan förutom bläddra i sina egna ansökningsuppgifter och VIPU-karttjänsten  även lämna in stödansökan elektroniskt.

Uppgifterna i bläddringstjänsten för odlaruppgifter kan vara till hjälp t.ex. vid planering av växtföljden. Det är också möjligt att följa upp behandlingen av inlämnade ansökningar. 

Med hjälp av VIPU-kartta kan den som ansökt om arealstöd bläddra i sina basskiftens gränser.  I VIPU-kartta ingår också ett mätverktyg som kan användas när man vill mäta t.ex. avstånd eller jordbruksskiftenas arealer.  

Nya odlare som inte har behörighet till Viputjänsten ansöker om behörigheten på blankett 457. Blanketten lämnas in till lantbrukskansliet.
Om det finns flera ägare eller delägare till gårdsbruksenheten måste den som ansöker om rättigheter ha en fullmakt av de andra delägarna för att få rätt att använda den elektroniska stödansökan. Gårdens delaktiga kan även bemyndiga en rådgivare eller ett ombud att använda den elektroniska stödansökan för sin räkning.
Det går att logga in i Viputjänsten på tre olika sätt:

. med personliga nätbankkoder
. med mobilcertifikat
. med elektroniskt personkort dvs. HST-kort

Viputjänsten fungerar bäst med senaste uppdateringen av internetbläddraren Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Här loggar du in till VIPU-tjänsten.