Rosengård

Rosengård är ett serviceboende med heldygnsomsorg, så kallat effektiverat serviceboende (ESB), och erbjuder en hemlik boendemiljö som ger möjlighet till trygghet, hjälp med sina dagliga rutiner och social gemenskap.   

Vård vid Rosengård blir aktuellt när man är i behov av omfattande hjälp och stöd och när man inte längre klarar av ett självständigt boende och hemservice inte längre är ett alternativ. 

Det finns inget direkt kösystem till Rosengård utan allt grundar sig på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd och utifrån det görs en individuell klientplan. 

På Rosengård finns 10 omsorgsrum, 6 lägenheter och ett periodrum. 

Ta kontakt med äldreomsorgsledaren för mer information gällande hemservice och serviceboende