Emkarby daghem

Emkarby daghem är beläget på Emkarbyvägen 461 i Emkarby.

Daghemmet har en avdelning med 21 platser för barn i åldern 2-7 år.

På daghemmet är personalbefattningarna fördelade enligt följande:

1 föreståndare, 1 lärare i barnomsorg, 2 barnskötare, 1 köksbiträde, och 1 lokalvårdare på deltid.

Daghemmets öppethållningstider är 7.15-17.00 vid behov tidigare eller senare.

Daghemmet består av ett enplanshus i trä som ger en trevlig hemkänsla. Gården är fin och inbjuder barnen till lek.

Mera information om Emkarby daghem och dess verksamhet finns i deras arbetsplan som du hittar här på sidan under rubriken "Bilagor".