Emkarby daghem

Emkarby daghem är beläget på Emkarbyvägen 461 i Emkarby.

Daghemmet har 21 platser för barn i åldern 3-7 år.

På daghemmet jobbar totalt 6 personer med följande befattningar: 1 föreståndare, 1 barnträdgårdslärare, 1 barnskötare, 1 daghemsbiträde, 1 assistent och en lokalvårdare på deltid.

Daghemmets öppethållningstider är 7.15-17.00.

Daghemmet består av ett enplanshus i trä som ger en trevlig hemkänsla. Gården är fin och inbjuder barnen till lek.

Mera information om Emkarby daghem och dess verksamhet finns i deras arbetsplan som du hittar här på sidan under rubriken "Bilagor".