Vanliga frågor om lantbruk

När får jag skörda efa-trädan?

Tidigast 16 augusti får skörd bärgas från en efa-träda  alternativt djur gå och beta.

 

När måste åkergrödorna senast vara sådda för att vara stödberättigade?

30 juni är sista sånings- och planteringsdag. Trädgårdsväxter kan dock sås/planteras senare och då viktigt att under Tilläggsuppgifter för  jordbruksskiftet uppge att det är fråga om sen kultur. Kontrollera upp om det krävs en fånggröda innan den sena kulturen anläggs.

 

Om jag säljer ett djur ( nöt, får eller svin ) till grannen och gör en utmönstringsanmälan där jag anger köparens lägenhetssignum, måste köparen då göra en egen anmälan?

Ja, eftersom en djurhållare kan göra anmälningar bara om sina egna uppgifter. Köparen skall göra en normal anmälan om köp. Registreringsordningsföljden spelar ingen roll, det går att göra utmönstringen efter att djuret har köpts till en annan djurhållare ( anmälningstiden 7 dagar ).

 

Tänker skaffa en sommargris och några värphöns. Måste jag anmäla detta?

Ja, innan man skaffar en gris  eller fjäderfän måste man kontakta lantbrukskansliet och registrera sig som djurhållare.  Samtidigt måste man anmäla djurhållningsplatsen dvs platsen där man kommer att hålla grisen / hönsen. 
En anmälan om köpet av grisen måste även göras till Eviras svinregister. 

 

 

Publicerad 5.11.2018
Uppdaterad 13.1.2020