Information kring hushållskomposter i Finströms kommun

Flera har säkerligen noterat landskapsregeringens utskick kring komposter i tidningarna. Finströms kommun kommer att komma ut med information kring komposter i sommarnumret av kommunbladet. Där kommer vi även berätta om hur ni kan anmäla dom.

Kompostering är återvinning av materialet och uppmuntras av kommunen. Kompostering spar både på miljön och er plånbok!

För de som redan nu funderar på att skaffa eller förnya er kompost är det här bra att veta:
1. Samarbeta gärna med grannen med era komposter.
2. För att kompostera matrester så måste man anlägga en varmkompost, dvs kompostlådan ska vara isolerad och tät.
3. En passlig storlek för en familj brukar vara 200-400l för matrester.
4. Kompostera bara organiskt material, dvs sådant som en gång levt eller växt
5. Återanvänd myllan som blomjord eller dela med er av den till någon i grannskapet som behöver den.
6. Kompostera inte invasiva växter eller aska.

Här kan ni läsa en artikel från Strömsö om komposter