Information om vägrätter från Lantmäteriverket

På länken nedan kan ni läsa om möjligheten att kontrollera vägrätter till och på era fastigheter.

Länk till Lantmäteriets nyhet