Infobladet Aktuellt i Finström

Infobladet Aktuellt i Finström utkommer en gång i månaden (vår och höst) och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen.

Stopptider 2020

Stopptid Utgivning
 22 januari 30 januari
 26 februari  5 mars
 25 mars  2 april
 29 april  7 maj
 27 maj  11 juni
 26 augusti  3 september
 23 september  1 oktober
 28 oktober  5 november
25 november 3 december

Annonsera

Med en annons i kommunbladet når du alla hushåll och företag i Finström

Annonspriser 2020

Helsida (187x273 mm) 124 euro inklusive moms
Halvsida (187x135 mm) 62 euro inklusive moms
¼ dels sida (91x135 mm) 37 euro inklusive moms

Kontakt

Vill du annonsera i kommunbladet kontakta biblioteket, tfn 018-41470, e-post: biblioteket@finstrom.ax eller inger-louise.andersson@finstrom.ax

Publicerad 26.11.2017
Uppdaterad 29.1.2020