Infobladet Aktuellt i Finström

Infobladet Aktuellt i Finström utkommer en gång i månaden (vår och höst) och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen.

Stopptider 2022

Stopptid Utgivning
 26 januari 3 februari
 23 februari  3 mars
 30 mars  7 april
 27 april  5 maj
 1 juni  10 juni
 24 augusti  1 september
 28 september  6 oktober
 26 oktober  3 november
23 november 1 december

Annonsera

Med en annons i kommunbladet når du alla hushåll och företag i Finström

Annonspriser 2022

Helsida (187x273 mm) 124 euro inklusive moms
Halvsida (187x135 mm) 62 euro inklusive moms
¼ dels sida (91x135 mm) 37 euro inklusive moms

Kontakt

Vill du annonsera i kommunbladet kontakta biblioteket, tfn 018-431 549, e-post: biblioteket@finstrom.ax eller inger-louise.andersson@finstrom.ax

Publicerad 26.11.2017
Uppdaterad 10.5.2022