Infobladet Aktuellt i Finström

Infobladet Aktuellt i Finström utkommer en gång i månaden (vår och höst) och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen.

Stopptider 2021

Stopptid Utgivning
 27 januari 4 februari
 24 februari  4 mars
 24 mars  1 april
 28 april  6 maj
 26 maj  3 juni
 25 augusti  2 september
 22 september  30 september
 27 oktober  4 november
24 november 2 december

Annonsera

Med en annons i kommunbladet når du alla hushåll och företag i Finström

Annonspriser 2021

Helsida (187x273 mm) 124 euro inklusive moms
Halvsida (187x135 mm) 62 euro inklusive moms
¼ dels sida (91x135 mm) 37 euro inklusive moms

Kontakt

Vill du annonsera i kommunbladet kontakta biblioteket, tfn 018-431 549, e-post: biblioteket@finstrom.ax eller inger-louise.andersson@finstrom.ax

Publicerad 26.11.2017
Uppdaterad 22.1.2021