Infobladet Aktuellt i Finström

Infobladet Aktuellt i Finström utkommer en gång i månaden (vår och höst) och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen.

Stopptider 2019

Stopptid Utgivning
 2 januari  10 januari
 30 januari  7 februari
 27 februari  7 mars
 27 mars  4 april
 30 april  9 maj
 29 maj  13 juni
 28 augusti  5 september
 25 september  3 oktober
 30 oktober  7 november
27 november 5 december

Annonsera

Med en annons i kommunbladet når du alla hushåll och företag i Finström

Annonspriser 2019

Helsida (187x273 mm) 124 euro inklusive moms
Halvsida (187x135 mm) 62 euro inklusive moms
¼ dels sida (91x135 mm) 37 euro inklusive moms

Kontakt

Vill du annonsera i kommunbladet kontakta biblioteket, tfn 018-41470, e-post: biblioteket@finstrom.ax eller inger-louise.andersson@finstrom.ax

Publicerad 26.11.2017
Uppdaterad 13.1.2020