Meddelande om utställning av delgeneralplan för Berghägnaden, Godby

Publicerad 19.11.2021 00:01 | Uppdaterad 3.12.2021 10:47

I enlighet med kommunstyrelsens beslut KS §151 / 2021 ställs härmed delgenralplaneändring för Berghägnaden ut.

Planen omfattar fastigheterna 3:22, 20:1, 20:3, 20:4 och del av 19:0 i Godby by.

Planförslaget är framlagt till påseende i Finströms kommunkansli under tiden den 19:e november fram till och med den 20:e december. Eventuella anmärkningar mot förslaget ska inlämnas skriftligen senast den 20.12.2021 kl. 15.00 till Finströms kommun, skolvägen 2 22410 Godby eller till registrator@finstrom.ax.

Uppdatering 3.12.2021: Se även utställning av detaljplan: https://www.finstrom.ax/anslagstavla/meddelande-om-utstallning-detaljplan-berghagnaden-godby

Se mer information i bilagorna.

Publicerad 19.11.2021
Uppdaterad 3.12.2021