Meddelande om utställning av detaljplan för Berghägnaden, Godby

Publicerad 3.12.2021 10:46 | Uppdaterad 3.12.2021 10:56

I enlighet med Samhällsnämndens beslut SamN§137 / 2021 ställs härmed detaljplaneförslag för Berghägnaden ut.

Planen omfattar fastigheterna 20:3 och 20:4 i Godby by.

Planförslaget är framlagt till påseende i Finströms kommunkansli under tiden den 3:e december fram till och med den 3:e januari. Eventuella anmärkningar mot förslaget ska inlämnas skriftligen senast den 3:e januari 2022 kl. 15.00 till Finströms kommun, skolvägen 2 22410 Godby eller till registrator@finstrom.ax.

Observara även utställning för delgeneralplan för samma område:

https://www.finstrom.ax/anslagstavla/meddelande-om-utstallning-delgeneralplan-berghagnaden-godby

Se mer information i bilagorna.