Förlängd tid till den 22:a oktober för synpunkter med anledning av samråd kring Berghägnaden planområden

Publicerad 8.10.2021 11:44 | Uppdaterad 8.10.2021 11:48

Bifogat finns samtliga handlingar från samrådsmötet för Berghägnadens planområden.

På mötet presenterades de första utkasten till delgeneral- samt detaljplan och frågor kunde ställas om dessa.

Protokollet samt handlingarna finner ni här intill.

Kommunen ger intressenter tid att komma med synpunkter med anledning av samrådet fram till den 22:a oktober 2021.

Synpunkter kan lämnas skriftligen till registrator@finstrom.ax eller lämnas till kommunkansliet på skolvägen 2, 22410 Godby. Märk breven med "Samråd Berghägnaden"