Bygga

När du planerar att bygga nytt eller göra förändringar finns det en hel del lagar, förordningar och andra bestämmelser att följa.

Många åtgärder fordrar bygglov eller andra typer av tillstånd.

Beroende om du bygger på planerat eller oplanerat område så kan olika specialvillkor gälla. Se sidan ”Planläggning” för att kontrollera om din fastighet är planerad idag.

Information om tillvägagångssätt för att ansluta till allmänna vatten- avlopps- dagvatten eller värmenät hittar du i informationen här intill.