Meddelande om utställning av detaljplaneförslag kvarter 83

Publicerad 6.4.2021 08:00

Samhällsnämnden har genom beslut SamN § 43 / 29.3.2021 beslutat att ställa ut detaljplan för ett område vid Maskrosvägen i Godby.

Detaljplaneförslaget är framlagt till påseende i kommunkansliet under tiden den 6:e april fram till och med den 6:e maj.

Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 6.5.2021 kl. 15.00 till Finströms kommun, skolvägen 2 22410 Godby eller till registrator@finstrom.ax .

Se mer information i bilagorn intill. 

Publicerad 6.4.2021
Uppdaterad 6.4.2021