Meddelande om utställning av detaljplaneförslag kvarter 23

Publicerad 4.5.2020 12:06 | Uppdaterad 4.5.2020 12:20

Finströms kommun ställer ut  ändring i detaljplaner till offentligt påseende.

Mer inforamtion hittar ni i bilagorna intill.

Kommunstyrelsen i Finström

Publicerad 4.5.2020
Uppdaterad 4.5.2020