Meddelande om utställning av detaljplaneförslag för kvarter 2-3 Stålsby

Publicerad 1.6.2020 15:57 | Uppdaterad 1.6.2020 16:00

Finströms kommun ställer ut  ändring i detaljplan för kvarter 2-3 i Stålsby till offentligt påseende.

Mer inforamtion hittar ni i bilagorna intill.

Samhällsnämnden i Finström

Publicerad 1.6.2020
Uppdaterad 1.6.2020