Meddelande om laga kraft vunnen detaljplan kvarter 25-26

Publicerad 12.4.2024 12:35 | Uppdaterad 12.4.2024 12:38

Detaljplan för kvarter 25-26, Godby har den 5.1.2024 vunnit laga kraft enligt beslut KS § 152 / 29.11.2023.