Meddelande om fastställning av detaljplaner

Publicerad 20.12.2019 16:09

Det har fastställts detaljplaner för kvarter 10 och kvarter 24 i Godby. Mer information och plankartor hittar ni i bilagorna.

Publicerad 20.12.2019
Uppdaterad 20.12.2019