Meddelande om fastställande av detaljplan

Publicerad 1.6.2020 15:53 | Uppdaterad 10.6.2020 13:24

Detaljplan för kvarter 19, Godby har fastställts enligt bilaga.

Publicerad 1.6.2020
Uppdaterad 10.6.2020