Inbjudan till samrådsmöte för detaljplan Norra Knappelstan

Publicerad 23.12.2020 13:44

Finströms kommun bjuder in boende och intresserade till samrådsmöte för uppgörande av detaljplan för bostäder längs Sandbolsvägen mellan Knappelstan och Industriområdet.

Ni kan se planskisserna intill i bilagorna.

Samrådsmötet hålls på Finströms kommunkansli den 14:e januari kl 18:00.

På grund av rådande smittskyddsläge ombes samtliga deltagare att anmäla sitt deltagande denast den 11:e januari.

Genom att skicka e-post till aron.lundstrom@finstrom.ax kan även deltagande på distans (Teams) erbjudas.

 

Samhällsnämnden i Finström

Publicerad 23.12.2020
Uppdaterad 23.12.2020