Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Vissa protokoll saknas ännu, men kommer att läggas till inom kort. Fram till dess finns dessa för påseende på kommunkansliet på Skolvägen 2.
 

1.3.2016
Samhällsnämnden
16.2.2016
Invånarnämnden
10.2.2016
Kommunstyrelsen
21.1.2016
Kommunfullmäktige
13.1.2016
Kommunstyrelsen
17.12.2015
Kommunfullmäktige
15.12.2015
*Byggnadsnämnden
10.12.2015
*Socialnämnden
9.12.2015
Kommunstyrelsen
26.11.2015
Kommunfullmäktige
24.11.2015
*Socialnämnden
18.11.2015
Kommunstyrelsen
12.11.2015
Kommunfullmäktige
4.11.2015
Kommunstyrelsen
27.10.2015
*Byggnadsnämnden
21.10.2015
Kommunstyrelsen
14.10.2015
*Kultur- & fritidsnämnden
13.10.2015
*Tekniska nämnden
12.10.2015
*Skolnämnden
1.10.2015
Kommunfullmäktige

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 11.1.2019