Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

25.9.2018
Samhällsnämnden
18.9.2018
Kommunstyrelsen
13.9.2018
Kommunfullmäktige
5.9.2018
Kommunstyrelsen
28.8.2018
Invånarnämnden
28.8.2018
Samhällsnämnden
21.8.2018
Kommunstyrelsen
26.6.2018
Samhällsnämnden
14.6.2018
Kommunfullmäktige
6.6.2018
Kommunstyrelsen
29.5.2018
Samhällsnämnden
22.5.2018
Invånarnämnden
18.5.2018
Kommunfullmäktige
8.5.2018
Kommunstyrelsen
26.4.2018
Kommunfullmäktige
24.4.2018
Invånarnämnden
18.4.2018
Kommunstyrelsen
3.4.2018
Samhällsnämnden
28.3.2018
Kommunstyrelsen
26.3.2018
Invånarnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020