Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

Samhällsnämnden 26.06.18

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 14.06.2018

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 06.06.18

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 29.05.18

Samhällsnämnden

Invånarnämnden 22.05.18

Invånarnämnden

Kommunfullmäktige 18.05.2018

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 08.05.18

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 26.04.18

Kommunfullmäktige

Invånarnämnden 24.04.18

Invånarnämnden

Kommunstyrelsen 18.04.18

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 03.04.18

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 28.03.18

Kommunstyrelsen

Invånarnämnden 26.03.18

Invånarnämnden

Lantbruksnämnden 16.03.18

Lantbruksnämnden

Kommunstyrelsen 14.03.18

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 28.02.18

Kommunstyrelsen

Invånarnämnden 27.02.18

Invånarnämnden

Samhällsnämnden 27.02.18

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 07.02.18

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 07.02.18

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 25.01.18

Kommunfullmäktige

Invånarnämnden 23.01.18

Invånarnämnden

Kommunstyrelsen 17.01.18

Kommunstyrelsen

Gemensamma räddningsnämnden 11.01.18

Gemensamma räddningsnämnden

Kommunfullmäktige 21.12.17

Kommunfullmäktige