Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

27.2.2019
Kommunstyrelsen
26.2.2019
Invånarnämnden
26.2.2019
Samhällsnämnden
13.2.2019
Kommunstyrelsen
29.1.2019
Samhällsnämnden
17.1.2019
Kommunfullmäktige
9.1.2019
Kommunstyrelsen
20.12.2018
Kommunfullmäktige
18.12.2018
Samhällsnämnden
12.12.2018
Kommunstyrelsen
4.12.2018
Invånarnämnden
28.11.2018
Kommunstyrelsen
27.11.2018
Samhällsnämnden
15.11.2018
Kommunfullmäktige
7.11.2018
Kommunstyrelsen
31.10.2018
Kommunstyrelsen
30.10.2018
Samhällsnämnden
23.10.2018
Invånarnämnden
10.10.2018
Kommunstyrelsen
25.9.2018
Invånarnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020