Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

24.4.2018
Invånarnämnden
18.4.2018
Kommunstyrelsen
3.4.2018
Samhällsnämnden
28.3.2018
Kommunstyrelsen
26.3.2018
Invånarnämnden
16.3.2018
Lantbruksnämnden
14.3.2018
Kommunstyrelsen
28.2.2018
Kommunstyrelsen
27.2.2018
Samhällsnämnden
27.2.2018
Invånarnämnden
7.2.2018
Samhällsnämnden
7.2.2018
Kommunstyrelsen
25.1.2018
Kommunfullmäktige
23.1.2018
Invånarnämnden
17.1.2018
Kommunstyrelsen
11.1.2018
Gemensamma räddningsnämnden
21.12.2017
Kommunfullmäktige
19.12.2017
Samhällsnämnden
14.12.2017
Gemensamma räddningsnämnden
4.12.2017
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020