Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

28.8.2019
Kommunstyrelsen
28.8.2019
Kommunstyrelsen
27.8.2019
Samhällsnämnden
6.8.2019
Samhällsnämnden
28.6.2019
Samhällsnämnden
19.6.2019
Invånarnämnden
13.6.2019
Kommunfullmäktige
5.6.2019
Kommunstyrelsen
28.5.2019
Samhällsnämnden
15.5.2019
Kommunstyrelsen
13.5.2019
Invånarnämnden
2.5.2019
Kommunfullmäktige
29.4.2019
Samhällsnämnden
23.4.2019
Invånarnämnden
23.4.2019
Kommunstyrelsen
4.4.2019
Kommunfullmäktige
27.3.2019
Kommunstyrelsen
26.3.2019
Samhällsnämnden
26.3.2019
Lantbruksnämnden
13.3.2019
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020