Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

Samhällsnämnden 29.10.2019

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 16.10.2019

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 01.10.2019

Samhällsnämnden

Invånarnämnden 24.09.2019

Invånarnämnden

Samhällsnämnden 24.09.2019

Samhällsnämnden

Lantbruksnämnden 20.9.2019

Lantbruksnämnden

Kommunfullmäktige 19.09.2019

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 11.09.2019

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 28.08.2019

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 27.08.2019

Samhällsnämnden

Samhällsnämnden 06.08.2019

Samhällsnämnden

Samhällsnämnden 25.06.2019

Samhällsnämnden

Invånarnämnden 18.06.2019

Invånarnämnden

Kommunfullmäktige 13.06.2019

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 05.06.2019

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 28.05.19

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 15.05.2019

Kommunstyrelsen

Invånarnämnden 13.05.2019

Invånarnämnden

Kommunfullmäktige 02.05.2019

Kommunfullmäktige

Samhällsnämnden 29.04.19

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 23.04.2019

Kommunstyrelsen

Invånarnämnden 23.04.2019

Invånarnämnden

Kommunfullmäktige 04.04.2019

Kommunfullmäktige