Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

Kommunstyrelsen 03.06.2020

Kommunstyrelsen

Samhällsnämden 26.5.2020

Samhällsnämnden

Invånarnämnden 19.5.2020

Invånarnämnden

Kommunstyrelsen 13.5.2020

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 28.04.2020

Samhällsnämnden

Kommunstyrelsen 22.4.2020

Kommunstyrelsen

Invånarnämnden 21.4.2020

Invånarnämnden

Samhällsnämnden 31.03.2020

Samhällsnämnden

Invånarnämden 26.3.2020

Invånarnämnden

Lantbruksnämnden 25.03.2020

Lantbruksnämnden

Kommunstyrelsen 25.03.2020

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 12.3.2020

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 04.03.2020

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 25.02.2020

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 30.01.2020

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 22.01.2020

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 17.12.2019

Samhällsnämnden

Kommunfullmäktige 12.12.2019

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 04.12.2019

Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden 26.11.2019

Samhällsnämnden

Räddningsområde Ålands landskommuner 27.11.2019

Gemensamma räddningsnämnden

Invånarnämnden 26.11.2019

Invånarnämnden

Kommunfullmäktige 14.11.2019

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 6.11.2019

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 30.10.2019

Kommunstyrelsen