Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

31.1.2020
Kommunfullmäktige
22.1.2020
Kommunstyrelsen
17.12.2019
Samhällsnämnden
13.12.2019
Kommunfullmäktige
4.12.2019
Kommunstyrelsen
29.11.2019
Gemensamma räddningsnämnden
29.11.2019
Samhällsnämnden
28.11.2019
Invånarnämnden
15.11.2019
Kommunfullmäktige
7.11.2019
Kommunstyrelsen
31.10.2019
Kommunstyrelsen
29.10.2019
Samhällsnämnden
16.10.2019
Kommunstyrelsen
2.10.2019
Kommunstyrelsen
1.10.2019
Samhällsnämnden
26.9.2019
Invånarnämnden
24.9.2019
Samhällsnämnden
20.9.2019
Lantbruksnämnden
19.9.2019
Kommunfullmäktige
11.9.2019
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020