Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

7.9.2009
*Socialnämnden
7.9.2009
*Skolnämnden
3.9.2009
Kommunfullmäktige
1.9.2009
*Byggnadsnämnden
31.8.2009
*Kultur- & fritidsnämnden
28.8.2009
Lantbruksnämnden
17.8.2009
*Socialnämnden
14.8.2009
*Skolnämnden
12.8.2009
Kommunstyrelsen
4.8.2009
*Byggnadsnämnden
4.8.2009
*Skolnämnden
30.6.2009
*Tekniska nämnden
29.6.2009
*Socialnämnden
24.6.2009
Kommunstyrelsen
16.6.2009
*Byggnadsnämnden
15.6.2009
*Socialnämnden
11.6.2009
*Skolnämnden
11.6.2009
Kommunfullmäktige
6.6.2009
*Byggnadsnämnden
3.6.2009
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020