Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

20.1.2010
Kommunstyrelsen
19.1.2010
*Byggnadsnämnden
18.1.2010
*Skolnämnden
21.12.2009
*Socialnämnden
16.12.2009
Kommunstyrelsen
14.12.2009
*Socialnämnden
10.12.2009
Kommunfullmäktige
10.12.2009
Kommunstyrelsen
2.12.2009
Kommunstyrelsen
1.12.2009
*Tekniska nämnden
1.12.2009
*Byggnadsnämnden
24.11.2009
Kommunstyrelsen
23.11.2009
*Socialnämnden
23.11.2009
*Kultur- & fritidsnämnden
18.11.2009
Kommunstyrelsen
12.11.2009
Kommunfullmäktige
4.11.2009
Kommunstyrelsen
3.11.2009
*Byggnadsnämnden
2.11.2009
*Skolnämnden
28.10.2009
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020