Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

22.3.2010
*Kultur- & fritidsnämnden
18.3.2010
Kommunstyrelsen
18.3.2010
Kommunfullmäktige
11.3.2010
Gemensamma räddningsnämnden
9.3.2010
*Tekniska nämnden
8.3.2010
*Skolnämnden
3.3.2010
Kommunstyrelsen
1.3.2010
*Socialnämnden
16.2.2010
*Byggnadsnämnden
15.2.2010
*Kultur- & fritidsnämnden
10.2.2010
Kommunstyrelsen
9.2.2010
*Tekniska nämnden
3.2.2010
Kommunstyrelsen
1.2.2010
*Socialnämnden
28.1.2010
Kommunfullmäktige
27.1.2010
Gemensamma räddningsnämnden
25.1.2010
Lantbruksnämnden
25.1.2010
*Kultur- & fritidsnämnden
20.1.2010
Kommunstyrelsen
19.1.2010
*Byggnadsnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020