Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

12.10.2010
Kommunstyrelsen
12.10.2010
*Byggnadsnämnden
11.10.2010
Kommunstyrelsen
4.10.2010
*Kultur- & fritidsnämnden
29.9.2010
Kommunstyrelsen
20.9.2010
*Socialnämnden
15.9.2010
Kommunstyrelsen
14.9.2010
*Byggnadsnämnden
9.9.2010
Gemensamma räddningsnämnden
6.9.2010
*Skolnämnden
6.9.2010
*Socialnämnden
1.9.2010
Kommunstyrelsen
31.8.2010
*Tekniska nämnden
30.8.2010
*Kultur- & fritidsnämnden
30.8.2010
Lantbruksnämnden
10.8.2010
*Byggnadsnämnden
28.6.2010
*Skolnämnden
28.6.2010
*Socialnämnden
23.6.2010
Kommunstyrelsen
22.6.2010
*Tekniska nämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020