Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

14.6.2010
*Skolnämnden
7.6.2010
Kommunstyrelsen
31.5.2010
*Socialnämnden
31.5.2010
*Kultur- & fritidsnämnden
26.5.2010
Kommunstyrelsen
25.5.2010
*Byggnadsnämnden
24.5.2010
*Skolnämnden
18.5.2010
Gemensamma räddningsnämnden
18.5.2010
*Tekniska nämnden
17.5.2010
Kommunstyrelsen
10.5.2010
*Skolnämnden
5.5.2010
Kommunstyrelsen
3.5.2010
*Socialnämnden
29.4.2010
*Kultur- & fritidsnämnden
21.4.2010
Kommunstyrelsen
20.4.2010
*Byggnadsnämnden
13.4.2010
*Tekniska nämnden
12.4.2010
*Skolnämnden
31.3.2010
Kommunstyrelsen
29.3.2010
*Socialnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020