Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

Lantbruksnämnden 28.08.09

Lantbruksnämnden

Socialnämnden 17.08.09

*Socialnämnden

Skolnämnden 14.08.09

*Skolnämnden

Kommunstyrelsen 12.08.09

Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden 04.08.09

*Byggnadsnämnden

Skolnämnden 04.08.09

*Skolnämnden

Tekniska nämnden 30.06.09

*Tekniska nämnden

Socialnämnden 29.06.09

*Socialnämnden

Kommunstyrelsen 24.06.09

Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden 16.06.09

*Byggnadsnämnden

Socialnämnden 15.06.09

*Socialnämnden

Kommunfullmäktige 11.06.09

Kommunfullmäktige

Skolnämnden 11.06.09

*Skolnämnden

Byggnadsnämnden 06.06.09

*Byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen 03.06.09

Kommunstyrelsen

Skolnämnden 02.06.09

*Skolnämnden

Socialnämnden 18.05.09

*Socialnämnden

Kommunstyrelsen 13.05.09

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden 12.05.09

*Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen 07.05.09

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 07.05.09

Kommunfullmäktige

Skolnämnden 27.04.09

*Skolnämnden

Byggnadsnämnden 14.04.09

*Byggnadsnämnden

Lantbruksnämnden 08.04.09

Lantbruksnämnden

Tekniska nämnden 6.5.13

*Tekniska nämnden