Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

19.1.2011
Kommunstyrelsen
22.12.2010
Kommunfullmäktige
22.12.2010
Kommunstyrelsen
16.12.2010
*Tekniska nämnden
15.12.2010
*Socialnämnden
15.12.2010
*Skolnämnden
14.12.2010
Kommunstyrelsen
9.12.2010
Kommunstyrelsen
9.12.2010
Kommunfullmäktige
1.12.2010
Kommunstyrelsen
16.11.2010
*Byggnadsnämnden
15.11.2010
*Socialnämnden
15.11.2010
*Kultur- & fritidsnämnden
10.11.2010
Kommunstyrelsen
9.11.2010
Gemensamma räddningsnämnden
3.11.2010
Kommunfullmäktige
27.10.2010
Kommunstyrelsen
26.10.2010
*Tekniska nämnden
25.10.2010
*Skolnämnden
18.10.2010
*Socialnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020