Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

26.5.2020
Samhällsnämnden
19.5.2020
Invånarnämnden
13.5.2020
Kommunstyrelsen
28.4.2020
Samhällsnämnden
22.4.2020
Kommunstyrelsen
21.4.2020
Invånarnämnden
31.3.2020
Samhällsnämnden
26.3.2020
Invånarnämnden
25.3.2020
Lantbruksnämnden
25.3.2020
Kommunstyrelsen
12.3.2020
Kommunfullmäktige
4.3.2020
Kommunstyrelsen
25.2.2020
Samhällsnämnden
31.1.2020
Kommunfullmäktige
22.1.2020
Kommunstyrelsen
17.12.2019
Samhällsnämnden
13.12.2019
Kommunfullmäktige
4.12.2019
Kommunstyrelsen
29.11.2019
Samhällsnämnden
29.11.2019
Gemensamma räddningsnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020