Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

26.10.2011
Kommunstyrelsen
24.10.2011
*Socialnämnden
20.10.2011
Kommunstyrelsen
19.10.2011
Kommunstyrelsen
12.10.2011
Kommunstyrelsen
10.10.2011
Gemensamma räddningsnämnden
28.9.2011
Kommunstyrelsen
27.9.2011
*Byggnadsnämnden
13.9.2011
*Skolnämnden
8.9.2011
Gemensamma räddningsnämnden
7.9.2011
Kommunstyrelsen
5.9.2011
*Kultur- & fritidsnämnden
5.9.2011
*Socialnämnden
1.9.2011
*Tekniska nämnden
30.8.2011
Lantbruksnämnden
30.8.2011
*Byggnadsnämnden
24.8.2011
Kommunstyrelsen
16.8.2011
*Tekniska nämnden
15.8.2011
*Kultur- & fritidsnämnden
15.8.2011
*Socialnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020