Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

30.8.2011
*Byggnadsnämnden
24.8.2011
Kommunstyrelsen
16.8.2011
*Tekniska nämnden
15.8.2011
*Kultur- & fritidsnämnden
15.8.2011
*Socialnämnden
22.6.2011
Kommunstyrelsen
21.6.2011
*Byggnadsnämnden
20.6.2011
*Socialnämnden
16.6.2011
Kommunfullmäktige
13.6.2011
*Skolnämnden
8.6.2011
Kommunstyrelsen
1.6.2011
*Byggnadsnämnden
30.5.2011
*Kultur- & fritidsnämnden
24.5.2011
*Byggnadsnämnden
23.5.2011
*Socialnämnden
23.5.2011
*Skolnämnden
12.5.2011
*Tekniska nämnden
11.5.2011
Kommunstyrelsen
27.4.2011
*Skolnämnden
27.4.2011
Kommunstyrelsen

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 3.3.2020