Protokoll

Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Vissa äldre protokoll saknas ännu på hemsidan, men läggs till vartefter. Tillfälliga arbetsgruppers och kommittéers protokoll liksom enskilda tjänstemannabeslut finns inte alltid på hemsidan. Samtliga offentliga officiella beslutsprotokoll finns för påseende på kommunkansliet, Skolvägen 2.

OBS: Sedan år 2016 har byggnads- respektive tekniska nämnden uppgått i samhällsnämnden och skol-, social- samt kultur- och fritidsnämnden uppgått i invånarnämnden. Gemensamma brand- och räddningsnämndens protokoll återfinns på Jomala kommuns hemsida www.jomala.ax/protokoll.
 

21.3.2011
*Kultur- & fritidsnämnden
16.3.2011
Gemensamma räddningsnämnden
16.3.2011
Kommunstyrelsen
2.3.2011
Kommunstyrelsen
1.3.2011
*Byggnadsnämnden
17.2.2011
*Socialnämnden
16.2.2011
*Kultur- & fritidsnämnden
16.2.2011
*Tekniska nämnden
16.2.2011
*Skolnämnden
10.2.2011
Kommunfullmäktige
31.1.2011
Lantbruksnämnden
31.1.2011
*Byggnadsnämnden
27.1.2011
Gemensamma räddningsnämnden
24.1.2011
*Socialnämnden
24.1.2011
*Kultur- & fritidsnämnden
19.1.2011
Kommunstyrelsen
22.12.2010
Kommunfullmäktige
22.12.2010
Kommunstyrelsen
16.12.2010
*Tekniska nämnden
15.12.2010
*Socialnämnden

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 24.10.2019